Canka Pati

Canka Pati Derneği , insan dışı hayvanların, insanlar gibi “birey” olduğunu savunur. Bundan dolayı da tüm canlıların eşit yaşam hakları olduğunu kabul eder. Canka Pati hayvanları ve haklarını korumak amacıyla kurulmuştur.

Derneğimiz; amacına uygun çalışmalarda gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir. Bu iş birliği sürecinde Dernek, tüzük ve manifestosunda yer alan ilkelerimizden ödün vermeyecek, iş birliği ve çalışma ortakları tarafından da aynı hassasiyetin gösterilmesini bekleyeceğiz.

Dernek kuruluş amaç ve ilkelerimize aykırılık teşkil eden durumlarda, ortak değer ve ilkelerde mutabık olunamaması durumunda iş birliği veya ortak çalışmayı sonlandırma kararı alabiliriz.

Derneğimiz, amaçları ve hayvanlar lehine elde edilecek fayda ne oranda olursa olsun, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan nakdî veya aynî bağış, sponsorluk vb. gibi desteğini kabul etmeyecektir:

  • Hayvanların yaşam hakkı ihlalinden maddi kazanç sağlayan üretim çiftlikleri,
  • Nesli tehlike altındaki hayvanların, yaban hayvanların, egzotik hayvanların habitatının tahrip olmasına yol açacak faaliyette bulunan kuruluşlar,
  • Hayvanların yer aldığı eğlence etkinlikleri veya spor adı altında hayvanların iradesi dışında hareket etmeye veya doğasına aykırı performansa zorlandığı (at/köpek yarışları, TV programları vs.) etkinlik düzenleyen kuruluşlar,
  • Hayvanların öldürülmesine yönelik insan kullanımına sunmak üzere; ilaç, zehir, ateşli silah, biyolojik-kimyasal madde ve içerikler üreten firmalar.

Ortak Çıkarlar Dahilinde İş Birliği Çalışmaları

Derneğimiz, yukarıda saydığımız nakdî veya aynî bağış, sponsorluk vb. gibi desteğini kabul etmeyeceğimiz kurum ve kuruluşlarla, hayvanların mevzuatta belirtilen şartlar dâhilinde, kalan ömürlerini şiddetsiz bir ortamda geçirmeleri için yuvalandırma amacıyla ortak çalışmalar geliştirebilir ve bunları hayata geçirebilir. Dernek, insan hakları ve hayvan hakları alanında çalışan diğer Sivil Toplum Örgütleri ile hayvanların hakları konusunu ele alan çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yürütebilir.