Canka Pati

Hayvan Haklarının her alanını ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerin güncel hallerine ulaşabilmeniz için aşağıda linkler verilmiştir. Aşağıdaki linkleri tıklayarak mevzuatın güncel sayfasına ulaşabilirsiniz.

5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5199.pdf

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10300&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK linki

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15374&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5996.pdf

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.8913838&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1

EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ OLMAYAN HAREKETLERİNDE UYGULANACAK HAYVAN SAĞLIĞI ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15541&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15818&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

HAYVANAT BAHÇELERİNİN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11503&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20226&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21157&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILARIN ÇALIŞMA VE DENETLENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15799&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15646&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15568&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19404&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15625&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15393&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=veteriner

6831 SAYILI ORMAN KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6831.pdf

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.pdf

2873 SAYILI MİLLİ PARKLAR KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2873.pdf

4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4915.pdf

AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21503&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=AV%20TUR%C4%B0ZM%C4%B0

AV VE YABAN HAYVANI ÜRETME YERİ VE İSTASYONLARI İLE KURTARMA MERKEZLERİNİN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7209&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

AV VE YABAN HAYVANLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI, ZARARLILARIYLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9560&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

AV VE YABAN HAYVANLARI İLE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN BULUNDURULMASI, ÜRETİMİ VE TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8342&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

NESLİ TEHLİKEDE OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

https://teftis.ktb.gov.tr/TR-14275/nesli-tehlikede-olan-yabani-hayvan-ve-bitki-turlerinin-.html

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5427&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

AVRUPA'NIN YABAN HAYATI VE DOĞAL YAŞAMA ORTAMLARININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

https://teftis.ktb.gov.tr/TR-14279/avrupanin-yaban-hayati-ve-dogal-yasama-ortamlarinin-kor-.html

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE BULUNAN HAYVANLARIN BESLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12000&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2464.pdf

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11244&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ZABITA

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4982.pdf

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19407&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=B%C4%B0LG%C4%B0%20ED%C4%B0NME

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=21.5.865&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=B%C4%B0LG%C4%B0%20ED%C4%B0NME

3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3071.pdf